Retourneren

Helaas, maar het komt weleens voor; u bent niet tevreden met uw bestelling. Gelukkig doen wij er niet te moeilijk over. Hieronder leest u de instructies betreffende het terugsturen van de bestelling.

 

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende oplossing.

 

HERROEPING

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Na herroeping heeft u nog 14 dagen de tijd heeft om de producten terug te sturen.

 

RETOURVERZENDING

Voor uw retourverzending gebruikt u het volgende adres:

 

Uitgeverijvandebouw.nl
Postbus 3232
3003 AE Rotterdam

 

Wilt u het volgende meesturen?
- een kopie van de factuur
- het product dat u retour stuurt
- de reden van uw retourzending (optioneel), dit helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.


Retourzendingen zijn voor eigen risico. Dit houdt in dat Uitgeverijvandebouw.nl niet aansprakelijk is voor het zoekraken of voor beschadiging van retour gestuurde artikelen. Tevens geldt dat de verzendkosten voor retourzendingen voor eigen rekening zijn.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons formulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

AFHANDELING

Na uw herroeping krijgt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen uw aankoopbedrag teruggestort op uw rekening. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Afhankelijk van de reden om een product retour te sturen, kan deze bestaan uit:

- een vervangend exemplaar toezenden;
- de factuur crediteren;
- het factuurbedrag  of de prijs van het product terugstorten.
Dit zullen wij zo spoedig mogelijk doen, en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen.

 

REDENEN VOOR RETOURNEREN

Redenen om een product retour te sturen:

- het is beschadigd;
- het is een misdruk.
- het is te laat geleverd;
- u heeft het niet besteld.
- u heeft het verkeerde besteld;
- het voldoet niet aan uw verwachting (het zogenaamde herroepingsrecht).


Uitzonderingen op het recht op retour zijn:
digitale producten (downloads) waarvan u de download gestart heeft. Zodra u het digitale product gedownload heeft gaat u akkoord met de levering van de download binnen de 14 dagen bedenktermijn en ziet u af van het herroepingsrecht;

 

VRAGEN?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@uitgeverijvandebouw.nl.