Handboek Funderingen - Deel B Systemen

€ 149,00

Handboek Funderingen - Deel B Systemen


Om te komen tot een verantwoorde keuze van een funderingsconstructie is het noodzakelijk vooraf de randvoorwaarden op te stellen vanuit de volgende drie categorieën:

  1. het bouwproject
  2. de bouwplaats en omgeving
  3. de grondgesteldheid en de waterhuishouding.

Handboek funderingen - DEEL B Systemen is qua opzet gericht is op de keuze van het funderingssysteem voortvloeiend uit het programma van eisen en helpt de constructeur zijn keuze in het ontwerpstadium te bepalen, nadat de randvoorwaarden zijn opgesteld.

Kennis van de grondgesteldheid ter plaatse is een van de meest primaire eisen. In het uiteindelijke bouwwerk vormt de fundering immers een onderdeel van de totale draagconstructie, die als een geheel moet worden gezien. Voor de funderingsconstructie gelden dezelfde uitgangspunten qua sterkte en stijfheid als oor de bovenbouw. De toegepaste eiseen voor veiligheid van de funderingsconstructie en de draagconstructie van de bovenbouw moeten goed op elkaar zijn afgestemd.

In vele gevallen kunnen er zich echter uit grondmechanisch oogpunt complicaties voordoen, die van de constructeur een gedegen kennis en inzicht vragen om het ontwerp ook toegankelijk te maken voor berekening. Voorbeelden van complicaties die zich bij funderingen kunnen voordoen, zijn:

  • De invloed van de negatieve kleef op funderingspalen
  • Het bepalen van de draagkracht van de paalpunt bij niet-geheide paalsystemen
  • Het bepalen van de draagkracht van kleefpalen
  • De invloed van horizontale paalbelastingen in de ondergrond bij eenzijdig opgehoogde terreinen
  • De zettingsproblemen en het vormveranderingsgedrag van de ondergrond

Een must voor elke Geotechnicus en bovendien zeer geschikt als lesmateriaal voor HBO en WO.

 

-------------------------------------------

» ISBN 978 90 5367 515 1
» 193 pagina's
» 210 x 297 mm
» hard cover

-------------------------------------------

 

BESTEL VANDAAG NOG ZONDER VERZENDKOSTEN!

 


Inhoudsopgave Handboek Funderingen DEEL B Systemen