Geotextielen onder steenbekleding

€ 125,00

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding

 

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie (en daarop gebaseerde ontwerpregels) te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof tijdens het bestorten met stenen is nooit echt goed in kaart gebracht. De publicatie Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding biedt hier verandering in.

 

Deze publicatie geeft richtlijnen voor het ontwerp van geotextielen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies zoals taluds, kreukelbermen of bodemconstructies in dijken oeververdedigingen gegeven.

 

Het doel van de ontwerprichtlijn is de ontwerper in staat te stellen op een efficiënte wijze de juiste ontwerpspecificaties vast te leggen voor een geotextiel dat als filter in dijk- en oeververdedigingsconstructies wordt toegepast. Een richtlijn, waarbij de waarden van de vereiste materiaaleigenschappen afgelezen kunnen worden, bespaart ook veel tijd tijdens het ontwerp en kan daardoor een belangrijke financiële besparing opleveren. Ook leidt dit tot uniformiteit binnen de ontwerpen.

 

In deze ontwerprichtlijn wordt onderscheid gemaakt in drie benaderingen:
» Niveau 1: de eenvoudige methode
» Niveau 2: de gedetailleerde methode
» Niveau 3: de geavanceerde methode

 

-------------------------------------------

» ISBN 978 90 5367 636 3
» 132 pagina's
» 210 x 297 mm
» paperback

-------------------------------------------

 

BESTEL VANDAAG NOG ZONDER VERZENDKOSTEN!

 


Inhoudsopgave Geotextielen onder steenbekleding


Pagina's uit Geotextielen onder steenbekleding