OVER DE UITGEVERIJ

De Uitgeverij van de bouw is een Nederlandse netwerkorganisatie die zich sterk focust op samenwerkingen stimuleren, zodoende met vernieuwingen en innovaties allerlei informatieproducten beschikbaar te stellen voor professionals die werkzaam zijn in of voor de bouw. U vindt er kennis over diverse onderwerpen zoals bouwtechniek, energietransitie, regelgeving en infra.

 

Waarom bestaat de Uitgeverij van de Bouw?

Eén van de grootste irritatiepunten volgens bouwprofessionals en de overheid is de enorme versnippering van bouwkennis en vernieuwingen in de Nederlandse bouwsector. Omdat deze versnippering vaak in stand gehouden wordt door gedateerde visies en aanpakken van directies en management is er eigenlijk helemaal geen vooruitgang geconstateerd de afgelopen vijf jaar. Daarom heeft de Uitgeverij van de Bouw als missie om zo veel mogelijk samenwerkingen te realiseren, met iedereen die geïnteresseerd is de bouwsector (en aanverwante sectoren) vooruit te helpen. Wij stellen graag kennis, kunde en ruimte op dit platform beschikbaar om een zo groot mogelijke zichtbaarheid en effectiviteit te kunnen realiseren voor de echte doeners; bottom-up deze keer in plaats van top-down.

 

Dit doen we ook door kennis om te zetten en duidelijk te positioneren naar relevante en aansprekende informatiedragers die aansluiten bij de zakelijke informatiebehoefte van professionals in de bouw.

 

Wat betekent dit in de praktijk? Het volgende: De Uitgeverij van de bouw biedt in samenwerkingen kennis en kunde beschikbaar vanuit één van de onderstaande fases met als doel te komen tot aantrekkelijke, toegankelijke en relevante content en publicaties. 


Netwerk & Procesmanagement

Kennisontwikkeling, content creatie, co-creatie, uitgeven... Allemaal termen die in essentie één proces omschrijven: creatie - presentatie - promotie - interactie.

Helaas worden één of meerdere fases vaak over het hoofd gezien, of niet op de juiste waarde geschat, waardoor de gehele onderneming van concept naar oplossing slechts gedeeltelijk het einddoel realiseert... Dat hoeft niet meer zo te zijn, als je bij je projecten een netwerk kan inschakelen die al deze fases kent, overziet en correct coördineert.

 

Kennisontsluiting & Positionering

Na jarenlang onderzoek en vergaderen is er eindelijk een document opgeleverd waar de sector zeker wat aan heeft. Alleen is het niet meer dan een samenstelling van Word documenten zonder enige professionele consistentie in stijl, presentatie en positionering. Terwijl ook de deelnemende partijen daar waarde aan hechten wordt het jammerlijk niet meer dan een pdfje dat ergens in het persoonlijke netwerk van de deelnemende experts blijft zwerven... Totdat op een gegeven moment niemand meer weet waar en hoe men nog aan die kennis kan komen, of nog erger, niemand meer kan achterhalen wat de meest recente versie is van deze zwervende pdfjes... Kansloos.

 

Zichtbaarheid & Interactie

De schouders zijn er onder gezet, het Word document heeft een fatsoenlijke behandeling gekregen om de kennis en informatie enigszins aantrekkelijk vorm te geven en te positioneren. Alleen "het budget is op" om deze op de juiste plekken en bij de juiste mensen gestructureerd onder de aandacht te krijgen. Dus 'verdwijnt' het werk in een la, of nog erger, ergens op een corporate website, begraven onder een lawine van hyperlinks... En bij de eerstvolgende reorganisatie of rebranding verdwijnen deze werken en hyperlinks alsof ze nooit hebben bestaan... Zonde.

 

ONZE OPLOSSING
Procesmanagement & -advisering 

 

ONZE OPLOSSING

Product design & Productie

 

ONZE OPLOSSING

PR management & Inbound marketing

 


De kunst van publishing
fase 1 fase 2 fase 3 fase 4
content creatie content presentatie content promotie content interactie
De publicatie wordt geschreven, geredigeerd en begeleid volgens vaste stramienen om een efficiënte aanpak te realiseren. Aan de basis van deze aanpak staat een concreet uitgeefplan om dubbelwerk te voorkomen en duidelijke verwachtingsmanagement te realiseren; met afspraken, verantwoordelijkheden, planning, productierichtlijnen en een communictatieplan van aanpak. De publicatie wordt volgens hedendaagse designprincipes vormgegeven en gepositioneerd in de markt t.o.v. andere publicaties. Tevens wordt gekeken in welke vorm de inhoud het beste naar vormen komt. Tevens worden er een aantal concepten ontwikkeld om samen te kijken welk design het beste past bij het betreffende product. De publicatie wordt actief gepromoot en vermarkt richting relevante doelgroepen en versterkt middels inbound marketing principes. Hierbij staat de customer journey, die voor iedere publicatie in kaart wordt gebracht, centraal. Verder wordt er ook een PR en marketingplan van aanpak ontwikkeld. De publicatie is en blijft beschikbaar voor geïnteresseerden in meerdere vormen via minimaal één centraal, modern en gebruiksvriendelijk platform. Hiermee wordt de beschikbaarheid en continuïteit van de publicatie gewaarborgd. Op dit platform en via het product worden gebruikers ook getriggerd een interactie aan te gaan, aangaande het gebruik van het product.

De Uitgeverij van de Bouw helpt als onafhankelijk partner de bouw verder te ontwikkelen. Samen met externe professionals werken we aan slimme en praktische oplossingen voor de vraagstukken van nu en morgen. De opgedane bouwkennis delen we en maken we toepasbaar, zodat de gehele Nederlandse markt hiermee zijn voordeel kan doen. Daarmee dragen we bij aan een kwalitatief betere en veilige bebouwde omgeving; samen #BouwenAanBeschaving.

 

Bouw mee en vertel ons aan welke samenwerking jouw projectteam behoefte heeft: