Innovatieve aardebaan - C2006-2

Snel gebouwd, blijvend vlak


Voegen in geprefabriceerde vloeren C136

De afgelopen jaren is in de GWW-sector een aantal technieken ontwikkeld voor een snelle aanleg van terreinophogingen en aardebanen die na ingebruikname weinig restzetting vertonen. Een belangrijk aspect hierbij is de maatschappelijke en technische problematiek om snel te bouwen met weinig hinder én met zo laag mogelijke gevolgkosten, zoals filekosten bij aanleg en onderhoud. 

Grootschalige toepassing van deze bewezen technieken is er nog niet, maar de eerste projecten 
zijn voorspoedig verlopen, zowel in technische als in economische zin. Deze publicatie wil de zettingsarme en snelle bouwtechnieken onder de aandacht brengen van beslissers, opdrachtgevers en ontwerpers. Belangrijk is dat de technieken expliciet worden meegenomen in het afwegingsproces bij het ontwerp van infrastructurele werken.

 

Deze publicatie is een momentopname, want de technieken worden voortdurend geoptimaliseerd.
In deze publicatie komen achtereenvolgens aan bod:

 

• een beschrijving van de innovatieve funderingsmethoden voor weg en rail;
• een beschrijving van negen projecten waarbij deze zettingsarme funderingen zijn toegepast;
• een overzicht van de betrokken aannemers, leveranciers en deskundigen.

 

Deze publicatie brengt de zettingsarme en snelle bouwtechnieken voor terreinophogingen en aardebanen, die de afgelopen jaren in de GWN-sector zijn ontwikkeld, onder de aandacht van 
beslissers, opdrachtgevers en ontwerpers. Deze  innovatieve technieken spelen in op de  maatschappelijke en technische problematiek om snel te bouwen met weinig hinder én met zo laag mogelijke gevolgkosten, zoals filekosten bij aanleg en onderhoud. Belangrijk is de technieken expliciet mee te nemen in het afwegingsproces bij het ontwerp van infrastructurele werken. 

 

Na een korte uiteenzetting van de principes gaat het rapport in op de kostenaspecten, waarbij ook de mogelijke vervolgkosten aan de orde komen. Daarna volgt een overzicht van negen projecten, waarin deze technieken met succes zijn toegepast, zowel in technische als in economische zin. Gedetailleerde informatie over ontwerp en berekeningen is te vinden in de aangegeven technische literatuur. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij de betrokken partijen; de NAW-gegevens daarvan zijn achterin deze publicatie opgenomen. De bijlagen gaan nader in op de milieuregelgeving en op bestekteksten.

 

-------------------------------------------

» ISBN 978 90 376 0501 3

» 81 pagina's
» jaar van uitgifte: 2006
» pdf download
» prijs € 49,95 

-------------------------------------------

BESTEL PDF

(na betaling via ideal krijgt u toegang tot de link waarmee u de pdf direct kan downloaden)