Hydrofoberen van gevels - A229

Achtergronden, leidraad bij de keuze


Deze publicatie behandelt het waterwerend maken van steenachtige gevels. Een waterwerende behandeling of hydrofobering zorgt dat een gevel geen of zeer weinig vloeibaar water meer opneemt bij regen, en daardoor in de tijd droger wordt; hydrofoberen wordt toegepast tegen doorslag, na het reinigen van de gevel, of als preventieve maatregel tegen vervuilen of verweren.

 

Een in het algemeen positieve kant van een waterwerende behandeling is dat alle verouderingsprocessen waarbij vocht een rol speelt in principe worden vertraagd of stopgezet. Daarbij moet worden gedacht aan alggroei, aanhechting van vuil, verwering, korstvorming door chemische omzetting en (zure) aantasting, uitspoelen van bindmiddel, vorstschade en zwellen door zoutkristallisatie. Het gunstig effect hiervan op de levensduur en de verminderde onderhoudsbehoefte is duidelijk. Tevens zal een hydrofoberende behandeling in veel gevallen doorslag door de gevel tegengaan. Er zijn echter randvoorwaarden waarbinnen men moet blijven voor een optimale toepassing. Dit rapport heeft ten doel een juiste en daarmee gunstige toepassing van waterwerende behandelingen voor meer partijen en personen in de bouw mogelijk te maken.

 

-------------------------------------------

» ISBN 90 5367 014 9
» 76 pagina's
» jaar van uitgifte: 1991
» pdf download
» prijs € 19,95 

-------------------------------------------

BESTEL PDF

(na betaling via ideal krijgt u toegang tot de link waarmee u de pdf direct kan downloaden)