Hout in de GWW-sector - C213

duurzaam detailleren in hout


Hout in de GWW sector

Voor u ligt het resultaat van de bundeling van actuele kennis en praktische ervaring van een groot aantal partijen dat de duurzame toepassing van hout in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector wil stimuleren. Dit boek beoogt deze gezamenlijke kennis en ervaring over de duurzame toepassing van hout toegankelijk te maken en constructeurs en ontwerpers te inspireren.

 

Hout wordt in de grond-, weg- en waterbouw al vele decennia toegepast. Traditioneel gebruikt men daarvoor duurzame tropische hardhoutsoorten. Vanwege de gunstige eigenschappen van deze houtsoorten is er weinig aandacht besteed aan het vergroten van de levensduur van de constructies door duurzame detaillering. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen maakt echter dat er nu anders gekeken wordt naar het begrip duurzaamheid.


» De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bosbeheer brengen met zich mee dat er ook andere houtsoorten met andere eigenschappen worden toegepast.
» De huidige eisen aan verschillende constructies zijn meestal zwaarder dan de eisen die vroeger werden gesteld.
» Het beleid van de overheid om meer hernieuwbare grondstoffen te gaan gebruiken, leidt tot innovatieve houttoepassingen.
» Jarenlange ervaring met de huidige constructies, heeft een aantal zwakke plekken aan het Iicht gebracht die zelfs bij duurzame houtsoorten tot vroegtijdig falen kunnen leiden.
» Levenscyclusanalyses laten zien dat de levensduur van een product (of een constructie) vaak de meest bepalende factor is voor de milieuscore. Levensduurverlengende maatregelen dragen bij aan de milieuprestatie en besparen kosten.

 

Dit handboek richt zich op levensduurverlenging van houten constructies in de grond-, weg- en waterbouw door middel van goede detaillering. Aan de hand van vijf voorbeeldconstructies worden de belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen behandeld. De factoren die houtaantasting kunnen veroorzaken worden besproken. Door een of meerdere van deze factoren uit te schakelen kan een aanzienlijke levensduurverlenging worden bereikt. Afhankelijk van de plaats waar het hout wordt toegepast, bijvoorbeeld in grond, onder water of in weer en wind, zijn bepaalde details wel of niet effectief.


Met name in weer en wind (risicoklasse 3) is er bij houttoepassingen heel veel te bereiken door de juiste details toe te passen. Vrijwel alle duurzaamheidsverhogende detailoplossingen in het boek zijn erop gericht om te voorkomen dat het hout nat wordt en, als dit toch het geval is, bevorderen dat het hout kan drogen en het vocht niet opgesloten raakt in het hout. In dit boek zijn voor vijf voorbeelden de principes van duurzame detaillering uitgewerkt. Het gaat om:

» Remmingwerken
» Steigers
» Meerstoelen
» Geluidsschermen
» Verkeersbruggen

 

Duurzame detaillering leidt tot geringere vochtbelasting van de constructie. Door zowel constructief als vanuit oogpunt van duurzaamheid te ontwerpen is een significante verlenging van de levensduur van constructies te bereiken. Als gevolg hiervan wordt het milieu ontzien en worden kosten bespaard. Bovendien wordt het mogelijk om aan strengere eisen te voldoen, in een aantal gevallen hout te hergebruiken en hout van geringere natuurlijke duurzaamheid of van geringere afmetingen toe te passen. De uitgewerkte voorbeelden dienen als inspiratiebron voor ontwerpers en constructeurs en niet als recepten om kritiekloos te volgen. De principes van duurzame detaillering en de aangereikte denkwijze bieden voldoende houvast om duurzaam te ontwerpen.

 

-------------------------------------------

» ISBN 90 376 0272 X
» 128 pagina's
» jaar van uitgifte: 2003
» pdf download
» prijs € 49,95 

-------------------------------------------

BESTEL PDF

(na betaling via ideal krijgt u toegang tot de link waarmee u de pdf direct kan downloaden)