UITGEVERIJ v/d BOUW

SAMEN BOUWEN AAN BESCHAVING


Omdat het de eerste keer nooit gelijk een schot in de roos is. Vooruitgang is een proces van stappen en samenwerking. Daarom stelt de Uitgeverij van de Bouw dit platform beschikbaar voor iedereen die een samenwerking zoekt. De Uitgeverij stelt graag haar kennis en middelen beschikbaar om gezamenlijke doelen vorm te geven en deze daadwerkelijk te realiseren. Om uiteindelijk samen te #BouwenAanBeschaving.

 


UITGELICHT

Zwelbelasting onder funderingen

 

Deze publicatie omvat een nieuwe en complete ontwerprichtlijn voor de berekening van zwelbelastingen op funderingen, met al haar bijkomende aspecten. De ontwerprichtlijn is tot stand gekomen op basis van een uitvoerig literatuuronderzoek, theoretische beschouwingen van ontwerpmodellen, de ontwerppraktijk voor een groot aantal cases, aanvullende analytische en numerieke berekeningen, validaties en een aantal beschikbaar gestelde meetresultaten. De publicatie vormt hiermee een duidelijke verbetering ten opzichte van de werkwijze zoals die momenteel in NEN 9997-1 is opgenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

 

Ontwerprichtlijn zwelbelastingen op funderingen is daarmee een zeer compleet handboek dat de verschillende en cruciale aspecten van zwelbelasting eenduidig in kaart brengt en een ontwerprichtlijn biedt waarmee de zwelbelasting beter is te berekenen en te toetsen.

 

+ Meer informatie...